MODEL PERNIAGAAN PEMATUHAN SYARIAH

AESB mendakwa sebagai perniagaan MLM Patuh Syariah pertama di Malaysia melalui penubuhan Panel Syariahnya pada tahun 2015. Aspek utama perniagaan yang diperiksa dan dinilai termasuk :
  • Aqad (kontrak) antara pengedar dan syarikat. Penilaian yang tepat mengenai kontrak semula jadi antara kedua pihak adalah penting kerana ia menentukan kesahihan semua pembayaran bonus dan insentif.
  • Pelan pendapatan. Ini untuk memastikan bahawa rancangan pendapatan yang ditawarkan bebas dari unsur-unsur yang menyalahgunakan dan menyesatkan, dan juga untuk memastikan bahawa semua anggota dalam rangkaian diberi penghargaan berdasarkan usaha yang dilakukan dalam perniagaan. Elemen memburu kepala juga dilarang.
  • Produk yang ditawarkan. Produk mesti mematuhi garis panduan Syariah dari segi kandungan dan proses. Mereka harus benar-benar bermanfaat bagi pengguna dan harus mematuhi setiap peraturan dan peraturan yang disyaratkan oleh undang-undang.
  • Cagaran pemasaran. Semua bahan dan alat pemasaran juga diteliti untuk memastikan kesesuaiannya dengan garis panduan Syariah. Ini termasuk menahan diri dari tuntutan berlebihan dan memastikan karya seni dan foto yang digunakan dalam jaminan mematuhi peraturan yang berkaitan dengan awrah / kesopanan. Bahasa dan subjek penulisan iklan mestilah menjauhkan diri dari menimbulkan kontroversi yang tidak perlu atau mempengaruhi tingkah laku yang tidak wajar.
  • IT dan sistem sokongan. Sistem IT yang terdiri dari frontend (portal anggota) dan backend (portal pentadbiran) mesti sesuai dengan apa yang dijanjikan dalam rancangan pendapatan terutama berkenaan dengan kenaikan pangkat dan pengiraan bonus dan insentif.
  • Dasar penamatan dan pembelian balik. Pasti ada strategi keluar yang jelas dan adil untuk pengedar dan syarikat sekiranya perkara tidak berjalan seperti yang dirancang. Dalam keadaan seperti itu, mesti ada dasar pemerintahan yang jelas yang melindungi kepentingan dan kesejahteraan kedua-dua belah pihak.
Anda Rania ? LOGIN